Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo - To My!

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo jest miejscem, w którym nacisk kładzie się na bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej. W takiej szkole uczniowie mają dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat nowych technologii i zagrożeń związanych z ich nadużywaniem.

W szkole Odpowiedzialnej Cyfrowo, technologie są włączone do procesu edukacji w kreatywny i bezpieczny sposób. Szkoła podejmuje działania z zakresu profilaktyki e-uzależnień i edukacji, które mają na celu zmniejszenie szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej wspólnie wypracowują i stosują zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo pomaga uczniom nauczyć się kompetencji przyszłości, takich jak kreatywność i przedsiębiorczość cyfrowa. Szkoła promuje również kulturę świadomego bycia poza siecią, zapewniającą uczniom alternatywę dla świata cyfrowego. W takiej szkole uczniowie uczą się współpracować z innymi i działać odpowiedzialnie na rzecz lokalnej społeczności.

Oczekiwane rezultaty to m.in.: pozytywny wpływ na samopoczucie i relacje uczniów, rodziców i nauczycieli, wypracowanie wspólnych zasad higieny cyfrowej, regularne wykorzystywanie nowych technologii podczas zajęć, profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z e-uzależnieniem, wyłonienie liderów i twórców kreatywnych treści cyfrowych, rozwijanie kompetencji cyfrowych i miękkich.

Kategorie
Kontakt
  • Misie 118
  • (083) 3711171
  • szkola_misie@miedzyrzecgmina.pl
Skip to content