Serdecznie witam wszystkich czytelników na stronie internetowej Biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Misiach.

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy ucznia i nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wspieraniu ucznia w procesie samokształcenia.
Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory piśmiennicze i audiowizualne na miejscu i w formie wypożyczeń. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice   i rodzeństwo uczniów.
Zasady korzystania z biblioteki oraz prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

Zapraszamy do biblioteki i zachęcamy do czytania!

Kategorie
Ostatnie posty:
Kontakt
  • Misie 118
  • (083) 3711171
  • szkola_misie@miedzyrzecgmina.pl
Skip to content