O szkole

Szkoła mieści się w dwukondygnacyjnym budynku oddanym do użytku w 1986 roku. Od 1999 roku przy szkole funkcjonuje sala sportowa o wymiarach 12x24m. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Prowadzony jest jednozmianowy system nauki- lekcje rozpoczynają się od godziny 8.25
i trwają do godziny 14.25. W oddziałach przedszkolnych zajęcia trwają od godziny 7.45 do godziny 13.00. W szkole mamy bogato wyposażone klasopracownie, z nowymi meblami, z dużą ilością pomocy dydaktycznych
i środków audiowizualnych. Klasy przystosowane są do wieku, rozwoju i potrzeb ucznia. Zajęcia komputerowe odbywają się w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, wyposażonej w 21 stanowisk. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej, zaopatrzonej w komplety lektur i bogaty księgozbiór. Przy szkole funkcjonuje kuchnia, w której przygotowywane są smaczne jednodaniowe obiady.
Uroczystości szkolne:
– Pasowanie na ucznia,
– Dzień Edukacji Narodowej,
– Witaminowy Dzień,
– Święto Niepodległości,
– Opłatek szkolny, Jasełka,
– Dzień Babci i Dziadka,
– Bal przebierańców,
– Zabawa karnawałowa,
– Pierwszy dzień wiosny,
– Apel ekologiczny,
– Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
– Dzień Patrona Szkoły,
– Dzień dziecka i sportu,
– Festyn rodzinny.

Kategorie
Ostatnie posty:
Kontakt
  • Misie 118
  • (083) 3711171
  • szkola_misie@miedzyrzecgmina.pl
Skip to content