“Nic o nas bez nas- lekcja o samorządzie terytorialnym”

Nasza szkoła w ramach akcji Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wzięła udział w projekcie „Nic o nas bez nas- lekcja o samorządzie” – ROK 2020 ROKIEM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Uczniowie z klasy 8 w ramach projektu przygotowali wywiady z przedstawicielami samorządu terytorialnego w swoich wioskach. Z Radnym wsi Strzakły, panem Sławomirem Charczukiem, wywiad przeprowadziła Aleksandra Kowalczyk. Natomiast zadania sołtysa wsi Przychody, pani Marzanny Pękali, poznaliśmy dzięki wnikliwości dziennikarskiej Wiktorii Pękali. Ponadto uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne na temat: historii Gminy Międzyrzec Podlaski i struktury Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski. Uczniowie przybliżyli nam osoby Radnych naszej gminy oraz sposób ich wybierania. Serdecznie dziękujemy uczniom za piękną lekcję o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce.

Rok 2020 to nie tylko czas świętowania jubileuszu uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. To również moment, kiedy szczególnie mocno należałoby podkreślić ogromne zaangażowanie i wsparcie jakie szkoła otrzymuje od organu prowadzącego czyli Gminy Międzyrzec Podlaski. Dziękujemy!

Zapraszamy do lektury…

Wywiad z p. Marzanną Pękalą- sołtysem wsi Przychody.

Wywiad przeprowadzony przez Wiktorie Pękale.

-Dzień dobry, wywiad przeprowadzę dziś z Marzanną Pękalą- sołtysem wsi Przychody.

Mam do Pani parę pytań, dotyczących Pani funkcji.

-Dzień dobry. Postaram odpowiedzieć się na każde pytanie.

-Od jak dawna jest Pani sołtysem?

-Od półtora roku.

-Ilu było kandydatów łącznie z Panią?

-Jeden- ja. Moją kandydaturę zgłosił P. Andrzej Frąckiewicz.

-W jaki sposób została Pani wybrana? Jak wyglądały wybory?

-Mieszkańcy wsi zebrali się 10.02 ubiegłego roku, w świetlicy wiejskiej. Na karcie wyborczej napisane było mniej więcej ,,Kandydat na sołtysa wsi Przychody- Marzanna Pękala. Jesteś na: tak czy nie”. Na takiej karcie mieszkaniec zaznaczał odpowiedź. Jeśli więcej niż 50% głosów była by na ,,tak” stała bym się sołtysem, a jeśli przeważałyby głosy na ,,nie” sołtysem pozostałby obecny radny, były sołtys naszej wsi P. Andrzej Frąckiewicz. -Została Pani sołtysem więc ponad połowa mieszkańców była za Panią. Ile dokładnie wyniosły głosy?-Nieskromnie pochwałę się, że poparcie było ogromne. Odpowiedz ,,tak” wybrało 88 osób, a ,,nie” zaledwie 6.

-Ile trwa kadencja sołtysa?-3 lata. -Jakie zadania ma sołtys?-Wydaje się, że niewiele, jednakże zadań jest sporo. Między innymi zajmuje się zbieraniem opłat np. za śmieć czy podatek, rozwożeniem ,,do ręki” nakazów, przekazywaniem wszelkich informacji z rady sołtysów (spotkania z wójtem) i opieką nad obiektami użytku społecznego.

-Jak na co dzień wygląda Pani praca?

– Na co dzień min. ludzie przychodzą, żeby zapłacić podatki i wykonać inne opłaty. Poza tym gdy pojawia się projekt np. z dofinansowań, zawsze pojawi się kilka telefonów o treści ,,Na jakich zasadach…”, albo ,,Jak złożyć wniosek…”. Nigdy nie mam za złe nikomu kto dzwoni, uważam, że lepiej zapytać na początku, niż później dokładać sobie pracy.

-Czy ma Pani jakieś korzyści finansowe ze względu na pełnioną funkcje?

-Tak, jest to 250 zł miesięcznie.

-Jakie inwestycje ostatnio zrealizowane zostały we wsi?

-Klimatyzacja w remizie OSP.

-Z jakimi problemami boryka się wieś?

-Problemy (jeśli się pojawiają), są rozwiązywane na bieżąco. Moim zdaniem jesteśmy zgranym społeczeństwem. Wydaje mi się, że na chwile obecną nie ma żadnych problemów.

-Jak wygląda współpraca z wójtem?

-Odbywają się rady w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. W razie wątpliwość można skontaktować się z p. Krzysztofem np. telefonicznie.

-Jakie ma Pani plany na przyszłość wioski?

-W niedalekiej przyszłość planuje wizualną poprawę budynków gospodarczych znajdujących się przy świetlicy, należących do gminy.

-Co Pani sądzi o swojej pracy? Czy każdy nadawałby się do tego zadania?

-Sądzę, że nie. Do tej funkcji potrzebny jest czas, zaufanie ludzi i trzeba lubić pracę papierkową. Poza tym trzeba być podatnym na kompromisy.

-Dziękuję za rozmowę. To bardzo miłe, że przybliżyła Pani uczniom naszej szkoły jak wygląda i na czym polega praca sołtysa.

Wywiad z p. Sławomirem Charczukiem- radnym wsi Strzakły.

Przeprowadziła Aleksandra Kowalczyk.

– Od kiedy jest Pan radnym?

-Jestem radnym od 2006 roku.

– Która to pana kadencja?

– Aktualnie to jest moja 4 kadencja.

– Czy ktoś jeszcze walczył z Panem o mandat radnego?

– Przy ostatnich wyborach nikt ze mną nie walczył o mandat.

– Na ile został Pan wybrany na radnego wsi Strzakły?

– Teraz zostałem wybrany na 5 lat.

– W jakiej komisji Pan zasiada i czym ona się zajmuje?

– Tak, więc zasiadam w trzech komisjach. Rewizyjnej, w której jestem przewodniczącym. Zajmuje się ona sprawdzaniem wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski, sprawdza racjonalność, zasadność i transparentność. Należę również do Komisji Budżetu i Finansów, w której jestem członkiem. Zajmuje się ona czuwaniem nad racjonalnymi wydatkami przez Wójta Gminy. We współpracy z Wójtem, planuję wszystkie inwestycje, jakie są wykonywane na terenie naszej gminy. Należę również do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w której jestem zastępcą przewodniczącego. Zajmuje się ona rozpatrywaniem skarg i petycji od mieszkańców gminy i różnych stowarzyszeń na terenie naszej gminy.

– Jak wygląda Pana praca w praktyce?

– Zabiegam o interesy naszej miejscowości, np. przez budowanie dróg. Również wspieram Wójta w różnych inwestycjach, np. budowa kanalizacji w Rzeczycy i budowa hali sportowej w Rogoźnicy.

– Jakie sprawy omawiane są na sesji Rady Gminy?

– Omawiamy sprawy bieżące odnośnie funkcjonowania społeczności lokalnej, np. sprawy szkół, uchwalenia lokalnych stawek podatku, zmian odnośnie planowania inwestycji.

– Jak często odbywają się takie sesje?

– Sesje odbywają się raz w miesiącu.

– Kto oprócz radnych bierze udział w sesjach?

– W sesjach udział bierze Wójt z całym kierownictwem urzędu, wszyscy kierownicy referatów, wszyscy sołtysi z naszej gminy, media lokalne oraz mieszkańcy jeśli chcą.

– Czy sesje zawsze odbywają się w miłej i spokojnej atmosferze?

– Sesje odbywają się zazwyczaj w miłej atmosferze, ale różnie to bywa.

– Kto bym radnym Strzakł przed Panem?- Wiesław Rarak, Jerzy Szkołut, Zenon Duda.

– Prowadził Pan kampanię wyborczą?

– Kandydowanie na radnego to małe wydarzenie lokalne, z reguły kampanie są prowadzone na wybór wójta gminy.

– Co musiał Pan zrobić, żeby zgłosić swoją kandydaturę?

– Musiałem zebrać około 26 podpisów popierających moją kandydaturę.

– Dziękuję za rozmowę. Życzę satysfakcji z pracy oraz miłej i owocnej współpracy z samorządem i środowiskiem lokalnym.

Komentowanie wyłączone.
Kategorie
Ostatnie posty:
Kontakt
  • Misie 118
  • (083) 3711171
  • szkola_misie@miedzyrzecgmina.pl
Skip to content