Najważniejsze informacje dla uczniów i rodziców w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (wyciąg z procedur bezpieczeństwa związanych z COVID-19)

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

W skrócie przedstawiam najważniejsze zasady dotyczące uczniów i rodziców w związku z realizacją wytycznych MEN i GIS w naszej placówce związane w zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się COVID-19

 1. Do szkoły uczęszczają dzieci/uczniowie zdrowi.
 2. Uczniów w maseczki wyposażają rodzice.
 3. Uczniowie/dzieci w autobusie przebywają w maseczkach.
 4. Przy wejściu do szkoły obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk wszystkich osób.
 5. W przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły tj. na korytarzach, łazienkach, schodach, szatni obowiązuje nakaz noszenia maseczek przez wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, inne osoby przebywające na terenie szkoły)
 6. Podczas zajęć lekcyjnych nie ma obowiązku przebywania w maseczkach.
 7. Uczniowie uczą się w jednej wyznaczonej sali (poza zajęciami z wychowania fizycznego, które mogą odbywać się na boisku szkolnym lub na sali gimnastycznej).
 8. Uczniowie klas I-III mają przerwy ustalane przez wychowawcę głównego (nie obowiązują dzwonki). Opiekę uczniom klas IV w sali lekcyjnej oraz na korytarzu zapewniają nauczyciele uczący w danym oddziale.
 9. Uczniowie klas V-VIII podczas przerw mogą przebywać na korytarzach w obrębie swojej sali (z zasłoniętymi ustami i nosem) lub na placu przed szkołą pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 10. Nie ma obowiązku dokonywania pomiaru temperatury u wszystkich uczniów przy wejściu do szkoły. Taki pomiar może być dokonany w przypadku zauważenia przez pracownika szkoły lub nauczyciela niepokojących objawów u ucznia, po wyrażeniu zgody na taki pomiar przez rodzica (taką zgodę rodzic będzie wyrażał w oświadczeniu)
 11. Na zakończenie każdego tygodnia nauki w szkole (piątek), nauczyciele będą rozdawali uczniom oświadczenia do wypełnienia przez rodzica, o sytuacji epidemicznej i stanie zdrowia dziecka (rodzic wypełnia oświadczenie w poniedziałek rano i przekazuje dziecku). Oświadczenia będą zbierane od uczniów w poniedziałek przez sekretarkę.
 12. Rodzice bez uzasadnionego, ważnego powodu, nie mogą przebywać na terenie szkoły. Preferujemy kontakt telefoniczny, e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny np. prośba o wystawienie zaświadczenia czy innego dokumentu.
 13. Serdecznie proszę o zalogowanie się do dziennika elektronicznego, w celu sprawdzenia dostępności do konta (niektóre informacje będą przesyłane tylko poprzez e-dziennik np. przez wychowawcę)
 14. Dowożenie uczniów do szkoły: wszyscy chętni uczniowie będą mogli korzystać z dowozu do szkoły autobusem kursowym PKS-u z wyznaczonych przystanków (na chwilę obecną pozostają te same co były w poprzednim roku szkolnym). Warunkiem jednak jest złożenie przez rodzica deklaracji na objęcie dziecka dowozami (deklaracje uczniom klas I-VI oraz dzieciom z oddziałów przedszkolnych zostały rozdane w dniu dzisiejszym, natomiast uczniom klas V-VIII będą przekazane jutro). Deklaracje proszę składać do 04 września 2020 r. (od jutra będzie można je pobrać z naszej strony internetowej)

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji. Z poważaniem Ewa Jowik – dyrektor szkoły

Komentowanie wyłączone.
Kategorie
Kontakt
 • Misie 118
 • (083) 3711171
 • szkola_misie@miedzyrzecgmina.pl
Skip to content